System Informacji o Środowisku                                                                                                     LOGOWANIE

Użytkowanie SIOS w formie abonamentu rocznego wynosi:


1.500 zł brutto/rok

Cena abonamentu obejmuje:

  • dostęp do obydwu modułów SIOS, tj. WYKAZ i ODPADY,
  • nielimitowaną liczbę użytkowników pracujących w ramach SIOS,
  • utrzymanie serwera w stałej sprawności technicznej,
  • doskonalenie i rozwój systemu,
  • bezpłatne aktualizacje oraz pomoc techniczną.

Zamówienie należy przygotować wypełniając poniższy formularz. Po wypełnieniu formularza możliwy będzie jego wydruk. Wydrukowane zamówienie należy podpisać i przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem na adres podany w formularzu.

formularz zamówienia


Po przesłaniu zamówienia i jego weryfikacji konto jest natychmiast aktywowane, a na adres e-mail podany w zamówieniu przesyłane są login i hasło. Faktura z 14-dniowym terminem płatności przesyłana jest pocztą elektroniczną.