System Informacji o Środowisku                                                                                                     LOGOWANIE

Na podstawie przykładowo wprowadzonych danych można analizować organizację systemu i jego funkcjonalność. Ta opcja nie pozwala na wprowadzanie nowych informacji i dokonywanie jakichkolwiek zmian.

Dostęp do wersji demo pod adresem:


https://system.sios.pl


Parametry logowania dla ORGANU:

login: demo
hasło: demo

Parametry logowania dla PRZEDSIĘBIORCY:

login: demofirma
hasło: demofirma