System Informacji o Środowisku                                                                                                     LOGOWANIE

Wyszukiwanie kart


System Informacji o Środowisku (SIOS) umożliwia dzięki niezależnym modułom realizację obowiązków nałożonych na organy administracji w zakresie:

WYKAZ - publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

ODPADY - realizacja zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.